Wellbeing and dignity for older people.

Voor LOC Zeggenschap in zorg (LOC) ben ik betrokken bij het Europese project WeDo2. WeDo staat voor the wellbeing and dignity for older people. LOC is een van de partners die zich in Europees verband bezighouden met het verbeteren van de kwaliteit van leven voor ouderen. Binnen het project werk ik mee aan het ontwikkelen van een train-the-trainer-guide rondom de thema’s kwaliteit van zorg, ouderenmishandeling en Europese cliëntenrechten. Daarnaast organiseer ik voor Europese samenwerkingspartners werkbezoeken aan Nederland.

Cursus Respect en Welzijn voor ouderen

Algemene informatie

In de cursus Respect en Welzijn voor ouderen staat "Samenwerken aan een betere kwaliteit van leven en zorg voor ouderen" centraal. Het programma van de cursus is interactief. Theorie wordt vertaald naar het handelen in de praktijk. Afhankelijk van de gewenste diepgang wordt de cursus in één of meerdere dagdelen aangeboden. Zowel overdag als in de avonduren. De cursus is geschikt voor onder meer cliënten-/patiëntenorganisaties, ouderenbonden, WMO-/SMO-raden en gemeentelijke organisaties.

Inhoud van de cursus

  1. Visie op kwaliteit van ouderenzorg. Dit onderdeel helpt deelnemers om kwaliteit van zorg te definiëren. Na een inleiding over Kwaliteit van ouderenzorg, wisselen deelnemers met behulp van fotomateriaal eerst hun eigen visie en ideeën uit over kwaliteit van ouderenzorg om vervolgens te komen tot een gedeelde visie.
  2. EU-rechten van ouderen en Ouderenmis(be)handeling. Na een korte introductie over cliëntenrechten en verantwoordelijkheden van ouderen met een langdurige zorg- of hulpbehoefte, komt het thema (h)erkennen van ouderenmis(be)handeling aan bod. Bij dit onderdeel wordt ook beeld-/videomateriaal gebruikt.
  3. Wat kunnen we doen? Het derde onderdeel is bedoeld om ideeën te genereren waarmee concrete bijdragen geleverd worden om de zorg voor ouderen vanuit de eigen organisatie of gemeente(n) te verbeteren.
Kosten (2015 - 2016)

Voor nadere informatie over de kosten kunt u contact opnemen met info@valore-advies.nl of bel (06) 51 132 362.

Informatie

Valore Advies
José Emmerink-Broers
Kochstraat 31
6442 BD Brunssum
T : (06) 51 132 362
E : info@valore-advies.nl