Valore is het Italiaanse woord voor waarde
Hoeveel is een leven waard?
Wat is van waarde in iemands leven?
Ieder mens heeft zijn eigen waarde en waarden!

Valore advies is in februari 2015 opgericht door José Broers:

“Ik ben een maatschappelijk betrokken ondernemer en bied advies, training en procesbegeleiding op het gebied van cliënten(mede)zeggenschap, bewonersparticipatie en burgerparticipatie. Ik wil bijdragen aan het versterken van de clienten(mede)zeggenschap van mensen in een kwetsbare positie.”

Ik vind het belangrijk:

  • om uit te gaan van wat iemand in zijn/haar leven belangrijk vindt;
  • dat mensen mogelijkheden leren ontdekken;
  • dat mensen een eigen keuze kunnen maken. Ook mensen in een kwetsbare positie.
Valore Advies is gericht op doen. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een creatieve, vraag- en resultaatgerichte aanpak. Ik wil zichtbare en aansprekende resultaten boeken. Geen standaardconcepten, maar een flexibele aanpak in nauwe afstemming met de opdrachtgever. Klanten weten wat ze aan Valore Advies hebben. Daarbij past ook dat grenzen worden aangegeven. Daar waar dat wenselijk en mogelijk is, vindt samenwerking plaats met relevante partijen. Valore Advies is gevestigd in Zuid-Limburg en kijkt ook over (lands)grenzen heen.